Norsk natur er døden nær!

Nei til vindkraft i norsk natur: Dette er ved Vallresknuten i Gjesdal kommune, en perle av de sjeldne som nå står i fare for å legges under asfalten.

Nå har jeg holdt kjeft lenge nok!  Nok er nok! Jeg skal ikke sitte å se på at arvesølvet vårt, vår vakre norske natur blir overfalt,voldtatt og ødelagt av disse vindturbinene som skal herje rundt kysten vår!

Vi har fra naturens side en majestetisk, idyllisk og vill natur som hele verden misunner oss for. Vi har store flotte vann, ville fosser og levende elvestrender. Og før kunne man oppleve nesten hver eneste dag en urørt elv. Vi lærte oss tidlig å temme dette, og vi lærte tidlig å utnytte denne energien ved å bygge vannkraftverk. Vi har lært oss å leve med dårlige naturopplevelser, elendig fiske og tamme elver som følge av denne utbyggingen. Vi ble faktisk best i verden på vannkraft! Og kraftselskapene klarer ikke engang i dag å bruke demningene til å holde på vannet, slik at vi får en jevn forsyning! De selger hele tiden til den høyeste prisen! Våre politikere har alltid vært veldig lydige ovenfor kapitalist systemet som sier at enhver vare skal være tilgjengelig til den som kan betale best. Derfor har vi i Norge mistet vår rikeste naturresurs. Vi har mistet kraften og sikkerheten for forsyning av alle norske hjem. Det de vil gjøre i dag er at de vil ordne opp i dette ved å bygge vindmøller langs hele Norskekysten vår. De tok villmarken i innlandet, og nå skal de ta den siste villmarken vår; Kysten.

Vi har rasert nok norsk natur med de store vassdragene våre, som er omgjort til badekar og tappes og fylles opp og ned etter behov. Og det skrikes etter villmark! En villmark som nå vil forsvinne for alltid! Personlig gjør det utrolig vondt hver eneste gang jeg må gå forbi et naturinngreper som en demninger, vindmøller eller kiker på uttørkede elver som følge av våre overgrep mot naturen. Og nå vil man at vi skal overfalle store deler av norsk natur med vindmøller! For det er spesielt tre ting som denne vindkraften vil ødelegge og det er naturen, turismen og det biologiske mangfoldet.

Dette kan vi ikke finne oss i! Nå må vi alle sammen stå sammen! Brette opp skjorteermene. Vi må slåss, kjempe og gjøre det vi kan for å stoppe denne galskapen av miljøkriminalitet som dette faktisk er! Opplevelsene i norsk natur vil aldri kunne bli de samme igjen om dette igangsettes! Vindmøller er verre enn all vannkraft og demninger på alle måter.

For til de av dere som ikke har satt dere inn i vindkraft utbyggingen, vet dere egentlig hvor stor disse monstrene av installasjoner vil være? En ting kan jeg love dere! Det vil vises, synes og hørtes! Vi kan ikke bare sitte å se på at en gjeng med tyver skal stjele vår siste villmark i Norge. Først stjeler man ordet vindmøller. For en vindmølle er kun 16 meter høye. Industrien selger dette inn som vindmøller som i dag er turbiner, opp mot 250 meter høye. 250 meter høye! Det er en høyde som nærmest tilsvarer høyden på Eiffeltårnet i Paris! Vil vi ha hundrevis for å ikke si tusenvis av Eiffeltårn i den norske fjellheimen? Der hver eneste en av dem trenger en oppstillingsplass på størrelse med minst en halv fotballbane, og hvor hver eneste turbin trenger minst 800 meter anleggsvei i tillegg! Og det neste industrien har gjort er å stjele ordet park. De bruker ordet, park! Det er ingen park! Det er et industrianlegg! Man presiserer for folk at dem ikke bråker, at de er fine å se på og dette ikke har noe betydning. Men det betyr noe!

De er stygge, de ødelegger det estetiske og det er alltid bevegelser i dem. Det ødelegger det frie utsynet i naturen. Vi mennesker, vi trenger naturen. Vi trenger å se urørt natur. En plass hvor vi kan komme bort fra byens støy og mas. Det er her de fleste av oss finner ro i sjelen, harmonien, tidløsheten og friheten. Der vi kan hvile øyet på urørt natur, en natur som tar pusten av oss. Der stillheten kan falle inn og inntrykkene kan klistre seg i hodene våres for alltid. Hvor vi hører fuglekvitringen fra fuglene eller nyter en solnedgang som maler himmelen i magiske farger. Vi trenger dette rent vitenskapelig og fysisk for å fremdeles kunne kalle oss selv mennesker.

For møllene er dårlige vedlikeholdsmessig. De er meget svake driftsmessig, så det er alltid en vindmølle som står om det er mer enn 6 turbiner. De ryker i stykker og kaster ting rundt seg innimellom. Blir det frost og det fryser vann på møllebladene vil det være som kniver som durer ned på bakken. Personskader vil skje!

Vindturbinanleggene er rett og slett ren svindel! De vil produsere kanskje så lite som 40% av tiden, og resten av tiden må det påføres med norsk vannkraft! For vindmøllemafiaen, NVE, jobber etter den såkalte energiloven, en grådighetslov uten like! Alle miljøhensyn legges til side. Enten det er snakk om havørn, hubro eller andre truende dyrearter. Dem driter i det! For de skal ha vindturbinanlegg. Koste hva det koste vil! Spekulanter som lover støtte til kommunene vis de bare får lov til å bygge vindmøller. Mange av dem som lover dette har ikke noe bakgrunn for å love dette engang. For de skal selge prosjektene etterpå om de får det godkjent. Slik at en fattig kommune skal være villig til å si ja, for å kunne forhandle med et annet selskap som skal foreta selve utbyggingen. Dette er storsamfunnets kreft. Det eneste det handler om er penger, effektivitet, vekst og lønnsomhet. Og det snakkes om nye arbeidsplasser, nye skatteinntekter og grunneiere som kan gni seg i hendene som noen av fordelene med dette svineriet. Det eneste som dette er, er grov miljøkriminalitet på øverste hylle og en voldtekt av norsk natur på det sterkeste!

En annen bekymring vi bør ta innover oss, er at det biologiske mangfoldet vil bli truet. Ørner vil kappes i to av vingene til møllene som går i en hastighet på 300 km/t ytterst. En drapsmaskin for alle fuglene våre og en ulykke for kysten vår. Hvor blant annet flere trekkruter går langs planlagte vindparker. Ser man f.eks. til Tyskland dør 12000 tonn med insekter hvert eneste år av vindmøllene! Har bie døden vært et tema for da vindturbinene startet raseringen av norsk natur? Jeg vet ikke, jeg bare spør? Det er ingen tvil om at vindturbiner er miljøkriminalitet. Drepte fugler, insekter, trekkfugler og ødeleggelse av naturen for all fremtid er det som vil bli resultatet!

Drapsmaskiner: Slike syn av ørner og andre sårbare dyrearter vil bli mer og mer vanlig å se i den norske naturen rundt oss ved industrianleggene og vindmøllene. Foto: NRK

Og for dem som tror at vindmøllene ikke hørtes, ja dem må tro om igjen! For selv om det bare er snakk om ca. 45 desibel disse vindmøllene lager, så er det fortsatt opp mot industristøygrensen her til lands! Det vil hørtes på flere kilometeravstander! Det vil skape mye støy, og støyproblemene som allerede er det største miljøproblemet blant oss nordmenn vil bare øke. Det kan gi stress og søvnproblemer for de som bor i nærheten av disse industrianleggene og helseplager i fremtiden.

Selv er jeg fra Rogaland, fylket som har ofret mest av alle i hele Norge, de siste tiårene for energiforsyning til det norske folk. Først vannkraften, og nå skal man også rammes hardest av vindkraften. 100 konsesjoner på vindkraft er allerede godkjent over hele landet, og bare i Rogaland er det 27.  Det er nesten 1/3 av Norges vindparker som skal legges til min egen bakgård. Dette kan jeg ikke finne meg i! Der den ene utbyggingen vil være verre enn den andre!

Urørt natur: Det er slik øyeblikk man ønsker seg i den norske fjellheimen og naturen! Hvor stillheten, friheten, harmonien og roen kan synke inn. Bildet er tatt i området hvor Gilja Vindkraftverk er planlagt å se dagens lys!

Allerede i dag finnes det over 10 vindparker spredt rundt i fylket mitt med 135 vindturbiner. Og nå ønsker NVE, sammen med ulike kommuner å sette opp 17 nye konsesjoner til i fylke! Det er ren galskap! Bare i min egen hjemkommune, Sandnes, planlegges det å settes opp to vindparker med til sammen 32 monstermaster av vindmøller. Der den ene allerede er i gang under utbygging, mens den andre heldigvis kjempes for å stoppes for godt nå! Og dette skjer i en kommune som tilbake i 2005 ble kåret til årets frilufts kommune i Norge! En natur som man har kunnet vært stolte av, med kort avstand fra bylivet til naturen, noe som har gledet oss rogalendinger i årevis! En kommune jeg har vært stolt av å komme fra! Helt til nå! Jeg er oppvokst med Sandnes naturen, og den har vært med å bygge grunnlaget og forme meg som eventyrer. Helt siden jeg var et par år gammel har jeg fartet rundt i denne naturen. En natur hvor jeg før kunne oppleve daglige gjensyn med Skogens konge, elgen, som fartet rundt i gatene. Der harepus hoppet på kryss og tvers av små skogstier, og hvor ørnene sirklet majestetisk over meg på sene sommerkvelder. Dette er så fjernt og utenkelig å se tilbake på den dag i dag, ettersom utbyggingen av Sandnes har satt en stopper en gang for alle på mektige dyre opplevelser i Sandnes naturen!

Men det å sitte foran bålet eller sove på toppen av de mange fjellnutene under åpen himmel har jeg fortsatt kunne gjøre. Det er da jeg har hentet inspirasjonen og gleden til mange av mine eventyr. Det er i denne naturen jeg har fått magiske naturopplevelser og gylne øyeblikk på mine nærturer. Der man legger seg under åpen himmel og ser på storslåtte solnedganger, og hvor man våkner neste dag til fuglekvitring mens man nyter en kopp varm drikke og speider utover en spektakulær utsikt!

For selv om man har kunnet kimte disse vindmøllene over høg- Jæren siden 2011 i det fjerne, har jeg vært stolt av denne naturen, denne kommunen og byen min Sandnes. Men ikke nå lenger! Nå er jeg flau, skuffet og forbannet over å kalle meg gauk og Sandnes som by og kommune! Arbeidet av Vardafjellet vindpark er i full i gang! Og en stor del av hjertet mitt visnet bort da jeg så de første anleggsmaskinene og sprengingene raserte og overfalt naturen der for alltid! Det som en gang var et fint turområde, er nå ødelagt for all tid! Her skal det settes opp 7 turbiner på 80 meters høyde, og ikke nok med det er det vedtatt at det videre innover området settes opp et nytt vindkraftverk, Sandnes Vindkraftverk, som får 25 turbiner på 94 meters høyde!  Og dette ble altså vedtatt av våre folkevalgte i bystyret i 2013. Og det selv etter ecofact sin konsekvensutredning for natur og miljø for Sandnes vindkraftverk. Som i en samlet vurdering av området ga sin vurdering av omfang og konsekvens av at området ville ha: «MIDDELS TIL STORT NEGATIVT VIRKNINGOMFANG!» Dette er en skandale! Og nå skal jeg sitere et par forkortede sitater av konsekvensutredningen:

Vardafjellet Vindkraftverk: Et god brukt turområde i Sandnes naturen raseres nå for alle fremtid. Er det slik vi vil ha den norske naturen vår fremover? Foto: Arnfinn Nilsen
  • En rekke rød-listene fuglearter hekker sannsynligvis i området, eller har potensiale for å hekke i området ut fra områdets naturtyper. Hønsehauk har kjente hekkeplasser utenfor planområdet, men er ikke nærmere vurdert.
  • Det vil bli et helt annet forstyrrelse regime i området enn tilfellet er i dag, og området må påregnes å få redusert verdi for mange arter, i tillegg til at flere fuglearter vil få økt dødelighet i området. Økt dødelighet av flaggermus må også påregnes i området. 
  • Lokaliteter med kystlyngheie, natur beitemark, leveområdet for orrfugl berøres i stor grad. Vandrefalk, hubro og heilo er noen av artene som kan påvirkes direkte ved økt dødelighet.

Stanley Wirak, vår kjære ordfører! Mannen som mange gauker har forgudet og som sier han er så glad i mitt kjære Sandnes! Men hvordan kunne DU med AP i spissen sammen med HØYRE, VENSTRE OG KRF stemme for vindmøller i 2013? Allerede da vedtok dere en miljøkriminalitet og en rasering av vår kjære natur i Sandnes. Aldri mer vil jeg og andre rogalendinger kunne stå på en fjelltopp i kommunen vår å nyte norsk natur på en måte vi alle burde hatt mulighet til. Solnedgangene vil aldri kunne bli de samme igjen! Dyrelivet som er allerede sterkt truet i regionen av all utbyggingen vil aldri bli det samme igjen! Sandnes naturen vil aldri mer bli som den en gang var. Og skylden legger jeg på dere politikere, dere som i 2013 vedtok denne skandalen i bystyret. Og det med et klart flertall! 31 mot 18 stemmer. Heldigvis er det kommunevalg snart, og da bør vi alle vite hva vi skal stemme på! Og det er ikke deg Stanley! At du gikk ut i media for en drøy måned siden og sa at dere angret dere for hva dere vedtok i 2013, er en god begynnelse! Men for meg er det ingen sympati å hente! Dere hadde en konsekvensutredning å ta stilling til, dere så den økonomiske gevinsten i dette svineriet! Men dere valgte likevel å sette naturen vår og det sårbare dyrelivet i fare. For å ikke snakke om alle menneskene i områdene rundt vindkraftparkene som vil være utsatt for fremtidige støyproblemer og helseskader. Du har vinglet og vinglet og er som en sau som dilter etter flokken din hvor gresset er grønnest til enhver tid. Og et godt eksempel på dette er at du og ditt parti AP var for bompenger og bymiljøpakken, så angret dere! Dere snudde da dere så at folket ville vende dere ryggen! Og nå etter at arbeidet allerede er i gang på Vardafjell, og etter at det har vært demonstrasjoner etter demonstrasjoner og hele byens frilufts elskere er forbannet og sinte på dere folkevalgte! Ja, først da går du ut offentlig og sier nei til mer vindkraft. Dere en gjeng med vinglete høns! For hadde du virkelig vært glad byen vår og i naturen vår i Sandnes! Som du påstår du er så glad i! Ja, da hadde aldri vindkraftverkene i kommunen sett dagens lys! Da hadde du og ditt parti satt foten ned allerede i 2013! Men det gjorde dere ikke! En stor skam for hele byen, regionen og fylke!

Rogaland naturen: Snart kan dette bildet være historie for all tid! Bygges de planlagte industrianleggene i Rogaland vil jeg kunne stå her å studere skoger av vindmøller på størrelser med Eiffeltårnet i Paris, i stedet for vakker, vil og urørt norsk natur!

For slik jeg har forstått det er 1.oktober den datoen for at alle høringer i forbindelser med de foreslåtte utbygningene av vindkraft skal være gjennomført. Etter dette skal kursen videre bestemmes av norske myndigheter. Valget bør bli enkelt for hver og en av dere kjære folkevalgte! Det bør sies ET KLART NEI TIL VINDKRAFT I NORGE! Enten om det er i Rogaland eller resten av Norge! Kjære politikkere, det er nå dere har mulighet til å bruke fornuften og redde den siste urørte naturen i Norge.

Om det vil bli en realitet er den verste utbyggingen av dem alle etter min mening, og da spesielt i Rogaland, Gilja Vindkraftverk. Det er her mesteparten av bildene til denne teksten er hentet fra i fjor høst, hvor jeg fikk oppleve en av dem råeste solnedgangene jeg noensinne har sett. Og jeg har sett tusenvis! Dette er ved Vallresknuten, en naturperle av de sjeldne. En naturperle som dessverre er en av mange perler som står i fare for å legges under asfalt rundt om i Norges land. Et fjellplatå som er omringet av mektig natur på alle kanter med fossefall, dype daler og flotte fiskevann. Men jeg kan ikke fatte det, hvordan kunne denne vindparken i det hele tatt bli vedtatt for å se dagens lys! Ikke bare har dem fått tillatelse til å bygge mye høyere turbiner enn det som i første omgang var søkt om! Men Gjesdal kommune med Fred Renewebles i spissen har godtatt å terrorisere denne mektige naturen og fjellheimen med 45 vindturbiner i all evigtid! 45 stykker! Og det i et område like ved Frafjordheiene. Et landskapsvernområde, som sammen med Lysefjorden som av fylkesmannen i Rogaland mener har nok kvaliteter til å få nasjonalparkstatus! Et område jeg personlig mener burde blitt Rogalands første nasjonalpark for lenge siden! Men galskapen stopper ikke der! Denne kreftsvulsten av en vindpark bør aldri, og da mener jeg aldri se dagens lys! Den vil ligge slik til at man vil kunne stå på Preikestolen å se den, klart og tydelig! Et verdensikon, Norges største turistattraksjon, en perle av de sjeldne som hele verden kommer for å se! Og som flere ganger har blitt kåret til verdens beste utsiktspunkt av reiseguiden Lonely planet. Dette vil ikke bare være en lokal, men nasjonal katastrofe! Hvor skal dette ende? Vi ødelegger vel ikke en slik natur i Norge?

Turismen: Det er en slike øyeblikk i vakker norsk natur turistene kommer for å se! Ikke vindturbinene. Vi må stoppe denne galskapen og miljøkriminaliteten før det er for sent! Også dette bildet er hentet fra området hvor Gilja Vindkraftverk i Rogaland nå planlegges.
Fremtiden: La kommende generasjoner få se å oppleve den norske naturen slik vi har gjort. Snart vil man kun kimte vindmøllene i terrenget her!

Vi har bare en ødemark igjen! Og det er kysten vår! En natur som hele verden betaler tusenvis av kroner for å kunne se å oppleve! Den skaffer oss hundrevis av milliarder fra reiselivsbransjen hvert år, bygg den videre! Den ødelegger ikke for fremtiden av norsk natur! For hva skal vi si til turistene som kommer for å oppleve vårt vakre land? Det som i fremtiden regnes som det neste gullrushet, vårt arvesølv, den dagen oljeeventyret tar slutt. Ingen vindmøller vil være god Norges reklame! Valget kommer til å bli enkelt for turistene neste gang et land skal velges. De velger ett land som faktisk har mer villmark og mer natur enn det Norge vil ha om dette svineriet igangsettes. Turister vil ikke oppleve disse vindturbinene! De kommer for å oppleve den vakre urørte naturen vi har i vårt langstrakte land. Naturen vi per i dag skal være stolte av! Og jeg håper av hele mitt hjerte at du, jeg, kommende generasjoner og turister og alle andre som ønsker det, skal få lov til å oppsøke og oppleve norsk uberørt natur. For det er bare et fattig samfunn som kan ødelegge det vakre vi har igjen av fri, vill og levende norsk natur. Det er samfunn som ikke skjønner hvilke verdier denne galskapen representerer. Der vi alle har nødt til å ha respekt for det som er større og mer betydningsfullt enn oss selv! Naturen vår har en så stor verdi i seg selv som ikke kan og bør måles i penger. For naturen er ekte! Men jeg frykter det verste! Jeg frykter dette er starten på et langt vindmølle helvete. Og vi kan bare spørre oss selv om hvordan fjellheimen vil være om 5,10 eller 20 år? Jeg håper at kommende generasjoner skal få se å oppleve den norske naturen slik jeg har gjort. Jeg ønsker de skal ha samme muligheter som meg. Hive på sekk storsekken og traske innover fjellheimen med fiskestangen eller stå på toppen av en naturperle for å nyte landskapet og utsikten.

NOK ER NOK: Sammen er vi sterke! Kjemp for det som kommer etter oss, kjemp for den uerstattelige norske naturen, kjemp for fremtiden vår! Det er nok nå! Vi har ødelagt nok norsk natur!

Men skal dette i det hele tatt være mulig må kampen skje nå! Hver og en av oss har ikke en sjanse, men sammen er vi sterke! Kjemp for det som kommer etter oss, kjemp for den uerstattelige norske naturen, kjemp for fremtiden vår! Det er nok nå! Vi har ødelagt nok norsk natur! Vi har vannkraften, bruk ressursene på å oppgradere vannkraftverkene som vi allerede har ødelagt naturen med i stedet for å rasere det siste vi har igjen av urørt natur. Vi har nok vannkraft, men ingen natur å miste! Sats på energieffektivisering og energisparing! Vi må alle våkne! Det er nå kampen står! Ikke la disse monstrene av master se dagens lys, og ikke la denne kreften som spres som en pest utover kysten og fjellheimen ødelegge mer norsk natur!

Kjære regjering, storting og politikere! Nå vil jeg se at dere slutter å springe rundt som en gjeng med klovner på et sirkus der deres dumhet og uvitenhet overgår hverandre. JEG VIL SE HANDLINGER FORAN LOVNADER OG ORD! JEG VIL SE DEM NÅ!

NOK ER NOK! Og et sted må grensen gå! Stopp galskapen! Si nei til dette overfallet og denne miljøkriminaliteten av Norsk natur som vil bli rasert som aldri før!

SI NEI TIL DETTE SVINERIET SOM VINDMØLLER ER OG VIL VÆRE!

Vindmøllefri hilsen
Marius Fuglestad